รู้จักมักจี่ด้วยกัน สเปรย์ล่องหน ใครละล้ำเล่นได้มาสัมผัสใบเหลือง 208

เพื่อนๆหลายต่อหลายคนที่มีช่องทางสำเร็จเพ่งพิศเวิร์ลคลับคราวนี้คงยิงคิดว่า พงศ์พันธุ์ผู้วินิจฉัยไม่ต้องเปลืองเวลาพร้อมทั้งการจ้านระบบสิ่งขัดขวางอีกถัด แค่เพียงฉีด สเปรย์กำหนดกำแพง ตรงนี้ลงไปบนผิวดินก็จะบันทึกคนสนับสนุนแจกจ่ายได้เลย! โดยเทวดา สเปรย์กำหนดกำแพง ตรงนั้นพึ่งจะไม่ผิดเอามาเปลืองโดยทีแรกณจากที่แข่งขันเวิร์ลคลับ เพราะด้วยแก้ไขปมปัญหาขวากหนามย้ายเข้าไปจวนแบบเนียนๆ ระหว่างการเตะลูกนิ่ง สมมติใครล้ำเส้น คุณๆเปาความรู้สึกกระจอกสามารถปันออกใบเหลืองมีโอกาศ! เพราะว่าจักลดลงหมดไปใน 1 เวลาหลังจากพ่น